Warsztaty

TERMINY ZJAZDÓW

1. Moduł: w piątek 28 i sobota 29 września 2018
2. Moduł: w poniedziałek 01 i wtorek 02 października 2018
3. Moduł: w piątek 26 i sobotę 27 października 2018
4. Moduł: w poniedziałek 29 i wtorek 30 października 2018
5. Moduł: w piątek 23i sobota , 24 listopada 2018
6. Moduł: poniedziałek 26 i wtorek 27 listopada 2018

Godziny zajęć podamy wkrótce.

Warsztaty będą się odbywały przy ul. Grottgera 7/1, 20-029 Lublin

Program kursu „Radość uczenia się przez całe życie”

A. Podstawy teoretyczne
1. Wstępne reflekcje i definicje pojęć
2. Dydaktyczne zasady i reguły w geragogice
3. Podstawowy zamysł fazy wolnej pracy dla seniorów

B. Samodzielne kierowanie procesem uczenia się/ samokształcenia
1. Maria Montessori
2. Pedagogika Marii Montessori
3. Geragogika według zasad M. Montessori
4. Faza wolnego uczenia się – model otwartego uczenia się
5. Postawa i zadania osoby towarzyszącej

C. Warunki ramowe
1. Przygotowane otoczenie
2. Materiały geragogiczne
3. Inicjowanie fazy wolnego uczenia się przez osobę towarzyszącą

D. Model fazowy
1. Faza wolnego uczenia się szkoła podstawowa
2. Faza wolnego uczenia się dla seniorów
3. Praktyczna realizacja faz :

• faza budowania nastroju i aktywizacji
• wolny wybór pracy
• realizacja samodzielnie wybranej pracy • faza ciszy
• faza refleksji
• Duchowe wzmocnienie – wyciszenie

E. Otępienie
1. Przyczyny i jego formy
2. Postępowania z osobami cierpiącymi na otępienie
3. Faza wolnej pracy z ludźmi cierpiącymi na otępienie

F. Ćwiczenia
1. Przeprowadzenie przez uczestników samodzielnych warsztatów w placówkach pobyty seniorów

W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • segregator,
  • notes,
  • długopis.

Warsztat obejmuje praktykę i teorię realizowaną po zakończeniu. Po ukończeniu warsztatu uczestnik otrzymuje certyfikaty w języku polskim i niemieckim pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori i Institut für Lebensbegleitendes Lernen.

Cena kursu 3950 zł/ netto + 23% VAT

Należność z tytułu uczestnictwa w kursie należy uiścić do dnia 30.05.2018

Numer konta na jakie należy dokonać wpłaty:

66 1870 1045 2078 1027 2204 0001