Konferencja

Międzynarodowa Konferencja „Radość uczenia się przez całe życie”, odbyła się 25.10.2018 r.

 

Było to pierwsze wydarzenie na Lubelszczyźnie poświęcone propagowaniu nowej metody L3M Polska- Radość uczenia się przez całe życie wg zasad Marii Montessori. Całodniowy kongres poświęcony tematyce rozwoju rynku, trendów inwestycyjnych oraz metod rozwoju z wykorzystaniem potencjału osób starszych, cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Program Międzynarodowej Konferencji

“Radość uczenia się przez całe życie” – pobierz

 

Radość Uczenia się Przez Całe Życie wg zasad Marii Montessori to tytuł projektu wielokrotnie wyróżnianego jako model good practice w edukacji seniorów – (m.in. nagroda Inspiring practise Bruksela 2016r) który zakłada z jednej strony wspieranie intelektualnych kompetencji, radości życia, samostanowienia, autonomiczności i samodzielności ludzi w podeszłym i bardzo podeszłym wieku, z drugiej zaś kształcenie osób towarzyszących procesowi edukacyjnemu wg zasad M. Montessori, rekrutujących się spośród pracowników sektora edukacji, opieki i pomocy społecznej, terapeutów, wolontariuszy i członków rodzin.

 Cele jakie przyświecały naszej Konferencji to realizacja indywidualnej, innowacyjnej drogi edukacyjnej dla osób starszych – Seniorów oraz osób z ograniczeniami intelektualnymi przy użyciu wszystkich zmysłów, specjalnych materiałów i struktury wolnego uczenia się dla seniorów (model fazowy).

Propagowanie L3M wśród osób pracujących z Seniorami.

 • Zainspirowanie i motywowanie osób pracujących z Seniorami do pracy zgodnej z zasadami Marii Montessori.
 • Wprowadzenie metody L3M w placówkach dla Seniorów.
 • Budowanie świadomości społecznej młodych ludzi w kontekście szybkiego starzenie się społeczeństwa.

Konferencja kierowaliśmy do:

 • Władz rządowych i samorządowych
 • WłaścicielI i pracowników domów seniora
 • Fizjoterapeutów
 • Lekarzy (geriatrzy, geragodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, neuropsychiatrzy, terapeuci)
 • Opiekunów osób starszych
 • Pedagogów
 • Uniwersytetów III wieku
 • Studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych
 • Fundacji/ stowarzyszeń
 • Osób kochających pracę z seniorem

Prelegenci

Christine Mitterlechner

pedagog, specjalista ds. edukacji dorosłych i geragog ze specjalnością zasady M.

Twórca metody „Radość uczenia się przez całe życie” wg. zasad Marii Montessori

Montessori, motogeragog, Wiedeń/Las Vegas, trenerka LIMA, kierownik projektu L³ M wg zasad M. Montessori, wykładowca w kraju i zagranicą w zakresie geragogiki montessoriańskiej;

autorka wielu publikacji.

Wykład: “Radość uczenia się przez całe życie według zasad Montessori – L³M. Praktyczny model geragogiki montessoriańskiej”

 

dr Małgorzata Miksza

starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozofia i teoria wychowania, pedagogika alternatywna w tym głównie pedagogika Marii Montessori;

prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, członek Zarządu Montessori Europe.

Wykład: “Edukacja w pedagogice Marii Montessori pomocą w rozwoju człowieka”

 

 

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas

kierownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego/Polska.

Zainteresowania badawczo-naukowe: problematyka wspierania procesów edukacji i rozwoju człowieka w okresie dorosłości i w wieku starszym, uczenie się ludzi dorosłych, samotność i osamotnienie, podejście biograficzne w badaniach andragogicznych i gerontologicznych.

Wykład: “Uczenie się i starość z perspektywy całożyciowego uczenia się”

 

 

dr Sol Haring

pracownik naukowy Uniwersytetu Karla Franzensa w Grazu Instytutu Nauk o Wychowaniu i Edukacji, praktykujący edukator osób dorosłych w dziedzinie gerontologii, nowych mediów, praca w zakresie badań videograficznych, produkcji filmowej i muzyki.

Wykład: “Szansa, radość życia i wspólnota. Uczenie się i edukacja seniorów zgodnie z zasadami geragogiki”

 

 

dr Claire Royston

dyrektor Medyczny w Four Seasons Health Care, pracownik kliniczny i badawczy w ramach angielskiego NHS, członek składu orzekającego First-Tier Tribunal Service (Izba zdrowia, edukacji i opieki społecznej: dział Zdrowia Psychicznego przy Trybunale.

Wykład: “Prowadzenie placówek obsługi Seniora oraz opiece nad osobami z demencją”

 

 

 

Gościem specjalnym Konferencji była wyjątkowa kobieta – Wirginia Szmyt (ur. 1938) – DJ Wika

polska działaczka społeczna zaangażowana w sprawy seniorów.

Z wykształcenia pedagog, całe życie zawodowe pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i trudną młodzieżą. Po przejściu na emeryturę aktywnie włączyła się w działalność na rzecz seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest najstarszą didżejką w Polsce.

Łamie stereotypy dotyczące wizerunku polskiego seniora.