Walory warsztatów

Misja warsztatów - aktywizacja Seniora poprzez naukę.

Savoir-vivre Szkoła Dobrych Manier przy współpracy Institut für Lebensbegleitendes Lernen z Wiednia realizuje nowatorski program "Radość uczenia się przez całe życie według zasad Marii Montessori dla Seniorów”. 

Naszą misją jest propagowanie humanistycznych rozwiązań terapeutycznych oraz podnoszenie kwalifikacji i praktycznych umiejętności osób zajmujących się na co dzień Seniorami. Stosujemy wiedzę dotyczącą metody Montessori w pracy z Seniorami - jest to przykład skutecznych niefarmakologicznych metod terapeutycznych, które służą podtrzymywaniu umiejętności poznawczych u osób, które tracą je w wyniku zmian neurodegeneracyjnych mózgu.
Potrzeby, stan zdrowia, potencjalna aktywność ludzi w podeszłym wieku podlegają permanentnej zmianie, a więc oferty edukacyjne i materiały dydaktyczne muszą sprostać różnorodnym zainteresowaniom, zróżnicowanym podejściom i odmiennym umiejętnościom. Nasz program „Radość uczenia się przez całe życie” spełnia te wszystkie wymogi.

Dla nas liczy się Senior!

Rozpoczęła się piąta edycja Konkursu „Miejsce przyjazne seniorom”

Inicjatywa ma na celu wyróżnienie miejsce przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego Miasta.

Działamy z seniorem i dla seniora!

Przypominamy, że Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier także jest miejscem przyjaznym seniorom.

Odwiedź nas i dowiedz się więcej! My tam będziemy!

Program kursu „Radość uczenia się przez całe życie” - zapoznaj się ze szczegółami! >>

Pierwsze warsztaty organizowane w woj. lubelskim i drugie w Polsce;

‣ Warsztaty poprowadzi Christine Mitterlechner współtwórca metody Montessori dla Seniorów;
‣ Warsztaty prowadzone będą w języku niemieckim w obecności tłumacza, w małych grupach, w celu lepszego przyswojenia przerabianych materiałów;
‣ Absolwenci zdobędą wiedzę, który przyda im się na płaszczyźnie zarówno prywatnej jak i zawodowej.

Niezwykła prowadząca.

Christine Mitterlechner jest :

 • dyplomowanym pedagogiem ze specjalnością "Pedagogika Montessori",
 • trenerem w zakresie geragogiki,
 • członkiem założycielem Stowarzyszenia Montessori w Wiedniu,
 • prezesem Związku Zawodowego Austriackich Geragogów,
 • pomysłodawcą i realizatorem projektu realizowanego w

 

Wartości pedagogiki M. Montessori

 • Humanistyczny i personalistyczny wymiar teorii i praktyki pedagogicznej
 • Szacunek dla rozwijającej się osobowości
 • Troska o indywidualny i społeczny rozwój
 • Miłość do ludzi i świata, samodzielność,
 • Pomysłowe, oryginalne , kształcące pomoce rozwojowe
 • Pomóż mi samemu to zrobić -egzemplifikacja dialogu pedagogicznego

Nie czekaj, już dziś zapisz się na Warsztaty Montessori!